Sestupná 7

DOKUMENTY KE STAŽENÍ

OBECNÁ DOKUMENTACE

0 - Projektový list / základní informace o projektu

Dokument ke stažení

1a - Stavební povolení / ze dne 3.10.2016, s vyznačením právní moci dne 12.10.2016

Dokument ke stažení

1b - Kolaudační souhlas / ze dne 22.1.2018

Dokument ke stažení

2 - Doklad do přidělení č.p. a č.o. / ze dne 1.2.2018

Dokument ke stažení

3 - Výpis z KN LV 2801 / ze dne 12.6.2019

Dokument ke stažení

4 - Výpis z OR Dům Sestupná 7 s.r.o. / ze dne 7.12.2018

Dokument ke stažení

5 - Kopie katastrální mapy / ze dne 12.6.2019

Dokument ke stažení

6 - Výpis z OR Dům Sestupná 7 s.r.o. - dokumenty / Odkaz na Veřejný rejstřík a Sbírku listin

Dokument ke stažení

TECHNICKÁ DOKUMENTACE

1 - Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) / velmi úsporná budova

Dokument ke stažení

2 - Schéma 1.PP / parkování&sklepy

Dokument ke stažení

3 - Řez 1 /

Dokument ke stažení

4 - Řez 2 /

Dokument ke stažení